Legalt

Tamasu Butterfly Europe GmbH

Kommunikationsstr. 8
47807 Krefeld
Tyskland
Tel. +49-2151-93567-0
Fax. +49-2151-93567-44
cs (at) butterfly.tt
www.butterfly.tt

Verkställande direktörer: 
Takako Osawa, Taisei Imamura

Registrerad domstol: Amtsgericht Krefeld
Registreringsnummer: HRB 16034

Identifiering Momsnummer enligt § 27 a momsskattelagen: DE 120 277 040

Ansvarig för innehållet enligt § 55 punkt 2 RStV:
Taisei Imamura (adress som ovan)

Ansvarsfriskrivning: Trots noggrann kontroll vi tar inget ansvar för innehållet i externa länkar. Operatören är ensam ansvarig för innehållet på länkade sidor.

Utgivare
Taisei Imamura

 

Webmaster
Sebastian Rangs

 

Ansvarsfriskrivning

1. Innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med stor omsorg. För korrekthet, fullständighet och aktualitet av innehållet kan vi inte ta något ansvar. Skadeståndsanspråk avseende skador som orsakats av användning av någon information som tillhandahålls, inklusive någon form av ofullständig eller felaktig information, kommer därför att avvisas, om inte författarens förfarande bevisligen är avsiktligt eller grovt vårdslöst.

Inga erbjudanden är bindande eller har förpliktelser. Delar av sidorna eller hela publikationen, inklusive alla erbjudanden och information kan utökas, ändras eller helt eller delvis tas bort av författaren utan föregående meddelande.

 

2. Referenser och länkar

Vid direkta eller indirekta hänvisningar till webbplatser av externa källor (”hyperlänkar”), vars innehåll ligger utanför författarens kontroll och ansvar, kan författaren inte hållas ansvarig om han inte har full kännedom om olagligt innehåll och skulle ha kunnat hindra besökarna på sin webbplats från att se dessa sidor. Härmed förklarar författaren uttryckligen att, vid den tidpunkt då en länk placerades, inget olagligt innehåll var uppenbart på de länkade sidorna.

Den nuvarande och framtida utformningen, innehåll och skapade sidor länkade till Internet ligger utanför författarens kontroll. Därför distanserar man sig uttryckligen från allt innehåll i sidor länkade till Internet som har ändrats efter att den länk eller referens utplacerades. Denna bestämmelse gäller för alla länkar och referenser skrivna av författaren själv och för noteringar som görs i gästböcker, diskussionsforum, länkindex, e-postlistor och alla andra former av databaser där externa inmatningar kan göras. Författaren är inte ansvarig för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll eller för skador i samband med användning eller att inte använda sådan information på sidorna som placerade länkar eller referenser. I detta fall kan endast författaren av dessa sidor som innehåller olagliga, felaktiga eller ofullständiga uppgifter hållas ansvariga.

3. Upphovsrätt

I alla publikationer strävar författaren att respektera upphovsrätten för alla använda grafik, ljud, videosekvenser och texter, att använda sin egen grafik, ljud, videosekvenser och texter eller att använda grafik, ljud, videosekvenser och texter som är allmän egendom. Alla varumärken som nämns på författarens hemsida och det kan vara egendom av tredje part är utan begränsning omfattas av respektive tillämpa lagen och äganderätt respektive registrerad ägare. Just omnämnandet av ett varumärke leder inte nödvändigtvis till slutsatsen att detta varumärke inte ägs av en tredje part. Författaren förbehåller sig upphovsrätten av publicerade objekt som skapats själv. All kopiering eller användning av sådant material, e. g. grafik, ljud, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är förbjuden om inte ett uttryckligt tillstånd från upphovsmannen ges.

4. Användning av personuppgifter

Användning av vår hemsida är oftast möjligt utan att lämna personlig information. När det gäller personuppgifter (såsom namn, adress eller e-postadress) på våra sidor, är detta så långt som möjligt på frivillig basis. Dessa uppgifter är inte utan ditt uttryckliga medgivande. Vi påpekar att dataöverföring över Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha luckor i säkerheten. Ett komplett skydd av data mot åtkomst av tredje part är inte möjligt. Kontaktdata såsom postadresser, telefon- och faxnummer och e-postadresser som publicerats under ”legalt” eller liknande kategori får inte användas av tredje part för att skicka oss information som inte uttryckligen beställts. Rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallad skräppost är reserverade för oss.

 
5. Rättsliga giltigheten av denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av en internetpublikation som du har hänskjutits till den. Om avsnitt eller enskilda villkor i detta uttalande inte är laglig eller om den är felaktig, skall innehållet eller giltigheten av övriga delar förblir opåverkad av detta faktum.

 

Hemsidans koncept och förverkligande
Völler & Freunde

 

Som ny WordPress-användare kan du via instrumentpanelenlogga in för att ta bort denna sida och istället lägga till en ny sida med ditt eget innehåll. Lycka till!