Dataskydd

Integritetspolicy

Innehåll:
I. Personer med ansvar för dataskyddslagar
II. Ansvarig för dataskydd
III. Allmän information om databehandling
IV. Automatisk databehandling när du ringer till webbplatsen se.butterflymag.com
V. Användning av cookies
VI. Behandling av personuppgifter via kontaktformuläret
VII. Behandling av personuppgifter vid inrättandet av ett kundkonto
VIII. Behandling av personuppgifter vid upprättandet av ett kundkonto under order och beställning
IX. Behandling av personuppgifter när du fyller i en beställning som gäst (utan att skapa ett kundkonto)
X. Nyhetsbrev
XI. Behandling av personuppgifter via e-post
XII. Behandling av personuppgifter via telefon
XIII. Behandling av personuppgifter via fax
XIV. Den berörda personens rättigheter

Databehandling av oss
När du använder webbplatsen www.butterfly.tt, dess funktioner, din kontakt och en förfrågan, ger du oss personuppgifter som vi behandlar för att behandla dina önskemål. Dessa data behandlas strängt strängt bundna av vår integritetslagstiftning.

I. Person som är ansvarig enligt lagen om uppgiftsskydd är:

Tamasu Butterfly Europe GmbH
Kommunikationsstr. 8:e
47807 Krefeld
Tyskland

Telefonnummer: + 49-2151-935670
E-post: cs (at) butterfly.tt

Representerad av VD:
Takako Osawa, Taisei Imamura

II. Ansvarig för dataskydd

Lagstadgad dataskyddsansvarig:
Vi har utsett ett dataskyddspersonal för vårt företag.

RDP Röhl Dehm & Partner Advokater vid lag mbB
Moritzplatz 6
86150 Augsburg
dsb@butterfly.tt

III. Allmän information om databehandling

Omfattning av behandlingen av personuppgifter i allmänhet

I grund och botten behandlar vi endast personuppgifter i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla en fungerande webbplats och vårt innehåll och tjänster.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter:

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter härrör från den allmänna databeskrivningsförordningen, som anges i artikel 6 para. 1 lit. a) – f) EU-GDPR.

Med den registrerades samtycke, Art. 6 para. 1 lit. a) EU-GDPR Rättslig grund.

Konst. 6 para. 1 lit. b) EU-GDPR är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av ett avtal av vilket den registrerade är part eller förädlingsverksamhet vid förhandlingsåtgärder.

Om behandling för att uppfylla en juridisk skyldighet för den ansvarige är skyldig, Art. 6 para. 1 lit. c) EU-GDPR Rättslig grund.

Om den registrerades eller en annan fysisk persons väsentliga intressen kräver behandling, Art. 6 para. 1 lit. d) EU-GDPR Rättslig grund.

Om behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller i utövande av offentlig myndighet som delegeras till registeransvarig, är rättslig grund artikel 6.1. e) EU-GDPR.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda vårt företags legitima intressen och de intressen, friheter eller grundläggande rättigheter för den registrerade inte råder, är rättslig grund Art. 6 (1) lit. f) EU-GDPR.

För ingående av avtal eller tillhandahållande av personuppgifter som krävs enligt lagstadgade behållningskrav

När du kontaktar oss samlar vi in ​​personuppgifter. Dessa uppgifter lagras av oss delvis på grund av lagaregler, dels är de nödvändiga för ingående av avtal. Om du vill komma i kontakt med oss, måste du ge oss din information så att vi kan erbjuda våra tjänster till dig. Dessutom uppstår lagstadgade behållningskrav för oss ur skatt och kommersiell synvinkel, som vi måste följa. Annars kan vi inte hålla vår service till dig.

Innan du lämnar dina personuppgifter är du välkommen att informera din respektive kontaktperson i vårt företag om vi behöver dina uppgifter för att ingå ett kontrakt och / eller våra lagstadgade lagringsskyldigheter och vilka följder det blir om du inte lämnar uppgifterna..

Data radering och lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet eller om lagring krävs enligt lag, Art. 6 (1) lit. c) EU-GDPR.
Om syftet med lagring av personuppgifter upphörde, kommer dessa uppgifter att raderas eller begränsas i behandling efter 6 månader, såvida inte det finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för kontraktsavslutning eller prestanda.
Ytterligare lagring sker endast om den europeiska eller nationella lagstiftaren har tillhandahållit detta.

SSL- eller TLS-kryptering

På hela webbplatsen använder vi SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda dina konfidentiella data.
Genom denna kryptering kan konfidentiella uppgifter, som förfrågningar eller beställningar du skickar till oss, inte ses av tredje part.
Du kan upptäcka en krypterad anslutning genom att ändra adresslinjen i webbläsaren från ”http: //” till ”https: //” och en grön låssymbol visas i adressfältet.

IV. Automatisk databehandling när du ringer till webbplatsen se.butterflymag.com

IP-adress

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

När denna sida kallas skickas förfrågningar till servern, som måste svara på det. För detta måste din IP-adress samlas in och bearbetas för att kunna svara på motsvarande serverförfrågningar.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är Art. 6 (1) lit. f) EU-GDPR.

3. Syftet med databehandling

Syftet med behandlingen av din IP-adress är webbplatsens funktionalitet och tillhandahållandet av teknisk retrieval.

4. Legitimt intresse

Det legitima intresset för tillfälligt lagring av IP-adressen är att funktionaliteten och tillhandahållandet av webbplatsens tekniska hämtningsförmåga utan dem inte är möjlig.

5. Varaktighet för lagring

Uppgifterna kommer att raderas igen så snart ytterligare lagring inte längre är nödvändigt på grund av att ett fel behövs.
Detta är fallet när data för att tillhandahålla webbsidan samlas in när hämtningsprocessen är klar.

6. Mottagare av personuppgifter

IP-adressen bestäms av följande värdleverantör på uppdrag av på grundval av orderbehandlingsavtalet. Konst. 28 (2) (4) EU-GDPR-processer:

domänfabrik GmbH
Oscar Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Tyskland

värd

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Vi använder tjänsterna hos vår webbhotell för teknisk realisering av webbplatsen och dess tillgänglighet samt det tekniska underhållet.
Detta inkluderar tillhandahållande av lagrings- och databastjänster samt underhåll och vård.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är Art. 6 (1) lit. f) EU-GDPR.

3. Syftet med databehandling

Syftet med behandlingen är realiseringen av online-erbjudandet samt upptäckt av funktionsfel och inbrottsförsök.

4. Legitimt intresse

Det legitima intresset för att inrätta webbhotell är den externa tekniska kompetensen och tillhandahållandet av en funktionell och kompromisslös teknisk webbplatsmiljö.

5. Mottagare av personuppgifter och datakategorier

Följande webbhotell tillhandahålls på grundval av ett avtal om bearbetning av kontrakt. Art. 28 para. 2, para. 4 EU-GDPR verkar för oss:

domänfabrik GmbH
Oscar Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Tyskland

Berörda datakategorier är:

användardata
kommunikationsdata
kontaktuppgifter
kontraktsuppgifter

Loggfiler för server

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

IP-adresserna som samlas in när man öppnar den här sidan lagras också i så kallade serverns loggfiler för att upptäcka tekniska fel och/eller manipulering och inbrottsförsök i serverns struktur och göra dem återhämtningsbara.

Dessutom samlar värdleverantören av denna webbplats automatiskt, lagrar och behandlar information i så kallade serverns loggfiler, som automatiskt överförs av din webbläsare.

Denna information är:

Webbläsartyp och webbläsarversion
Använt operativsystem
Hänvisningsadress
Värddatorns värdnamn
Tid för serverns begäran

Denna information kommer emellertid inte att slås samman med andra datakällor.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är Art. 6 (1) lit. f) GDPR.

3. Syftet med databehandling

Syftet med behandlingen av din IP-adress och ovanstående information är att upptäcka funktionsfel och intrångsförsök.

4. Legitimt intresse

Det legitima intresset för att behandla IP-adressen och ovanstående information är att tillhandahålla en funktionell och kompromisslös teknisk webbsidemiljö.

5. Varaktighet för lagring

Uppgifterna raderas inom 7 dagar.

6. Mottagare av personuppgifter

IP-adressen och ovanstående information kommer att tillhandahållas av följande värdleverantör på uppdrag av ett anställningsavtal enligt artikel. Art. 28 (2) (4) EU-GDPR-processer:

domänfabrik GmbH
Oscar Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Tyskland

V. Användning av cookies

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Webbplatsen www.butterfly.tt använder så kallade ”cookies”. Kakor är textfiler som är lagrade i minnet och/eller på en databärare på din enhet som används för besök på webbplatsen och som behandlas av din webbläsare enligt de inställningar som finns lagrade där. Vi använder en cookie för att bestämma när du loggar in på ditt kundkonto. Dessutom använder vi en kundkorgs cookie för att kunna identifiera och redigera de produkter som du har lagt i kundvagnen som en del av beställningsprocessen.

Innehållet i dessa cookies är:

SID – Kontrollerar om användaren har loggat in. Kontrollerar om en kundvagn har skapats för användaren och vilka artiklar har deponerats där

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för bearbetning är Art. 6 para. 1 lit. b) och Art. 6 para. 1 lit. f) EU-GDPR.

3. Syftet med databehandling

Dessa cookies innehåller teknisk information för tillhandahållande av webbplatsfunktionalitet som en del av order- och kundkontoprocessen. Detta möjliggör en teknisk realisering av inköps- och kundkontoprocessen.

4. Berättigat intresse enligt art. 6 para. 1 lit. f) EU-GDPR

Vårt legitima intresse ligger i att tillhandahålla en teknisk miljö som kartlägger en online shoppingprocess till våra kunder och användare. De använda kakorna innehåller endast tekniska data och produktinformation som innebär att kunderna har gjort en online-shopping på initiativ av våra kunder.

5. Varaktighet för lagring samt möjligheter till invändning och eliminering

De cookies som används på denna sida är så kallade ”session cookies”. Dessa kommer automatiskt att raderas från webbläsarens cache/minne vid slutet av ditt besök på webbplatsen och/eller när du stänger webbläsaren, förutsatt att du har aktiverat den här funktionen i din webbläsare.

Kontrollera inställningarna för din webbläsare (t.ex. Firefox, Internet Explorer, Edge, Chrome, Opera, Safari). Din webbläsare ger dig också möjlighet att reglera behandlingen av cookies eller inaktivera dem helt. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är inaktiverade för vår webbplats kan det inte vara möjligt att använda alla funktioner på webbplatsen till fullo.

VI. Behandling av personuppgifter via kontaktformuläret

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

På vår hemsida finns en kontaktformulär, som endast tjänar den elektroniska kontaktinspelningen. Vi behandlar dina personuppgifter endast i den mån du informerar oss när du kontaktar oss.

För förfrågningar via kontaktformuläret behandlas följande data:

Efternamn*
E-postadress*
Telefon
Kommentar*

Fälten markerade med en ”*” -symbol är obligatoriska fält, utan att fylla i dessa kan ingen begäran skickas till oss via detta kontaktformulär.

Vänligen ange telefonnummer endast om du önskar att vi kontaktar dig via telefon.

Angivelsen av namnet betjänar den personliga adressen i samband med behandlingen av din förfrågan.

När data infogas i formulären skickas inga data till oss, detta kommer bara att ske efter att ha tryckt på ”Skicka” -knappen.

Vid tidpunkten för meddelandet skickas följande data också:

Datum och tid för begäran

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för behandling och besvara dina förfrågningar är Art. 6 para. 1 lit. f) EU-GDPR.
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för att förbereda och/eller verkställa ett avtalsförhållande är artikel 6.1. b) EU-GDPR.

3. Syftet med databehandling

Behandlingen av personuppgifter via kontaktformuläret är enbart för att upprätta kontakt och möjliggöra kundens informationsinriktning av kunden på initiativ av kunden.
Beroende på avsikt och innehåll i din förfrågan kan syftet också vara initiering och/eller prestation av ett avtalsförhållande, i vilket fall syftet är också att upprätthålla kundrelationen.

4. Legitimt intresse

Det legitima intresset för databehandling ligger i möjligheten att behandla din förfrågan och att kunna svara på dig enligt din förfrågan. Den insamlade data kommer att behandlas på grundval av en begäran från dig. Denna behandling är också i ditt intresse att svara på din förfrågan som du förväntar dig.

5. Varaktighet för lagring

Uppgifterna raderas inom 6 månader efter att de inte längre är nödvändiga för att uppnå syftet med deras insamling eller omfattas av ytterligare lagstadgade lagringsskyldigheter (t ex 10 år efter AO, 6 år enligt HGB). För dina uppgifter som anges i kontaktformuläret gäller detta när samtalet med användaren är avslutat.
I det här fallet avslutas samtalet när det framgår av omständigheterna att relevanta fakta slutligen har klarats.

VII. Behandling av personuppgifter vid inrättandet av ett kundkonto

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Du kan skapa ett kundkonto på vår hemsida för att underlätta beställningsprocessen. Med det här kontot kan du göra beställningsprocessen effektivare för dig genom att automatisera införandet av leveransdata och hantera dina beställningar. För detta ändamål erbjuder vi dig en registreringsprocess där du ger oss följande uppgifter:

Förnamn*
Efternamn*
företag
E-postadress*
Födelsedatum
Lösenord*
Bekräfta lösenord*

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för att förbereda och/eller verkställa ett avtalsförhållande är artikel 6.1. b) EU-GDPR.

3. Syftet med databehandling

Behandlingen av personuppgifter under registreringsprocessen är syftet med kundkontot, med vilket du enkelt kan hantera dina beställningar och dina kontraktsdata.

4. Varaktighet för lagring

Dina personuppgifter kommer att raderas om du ger oss order att radera ditt kundkonto. Detta gäller inte om uppgifterna omfattas av ytterligare lagstadgade lagringsskyldigheter (till exempel 10 år efter AO, 6 år enligt HGB). I detta fall kommer bearbetningen att begränsas till dess att retentionstiden löper ut.

5. Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna behandlas av följande tekniska tjänsteleverantör på grundval av ett kontraktsbehandlingsavtal Konst. 28 (2) (4) EU-GDPR-processer:

VIII. Behandling av personuppgifter vid inrättandet av ett kundkonto under order och beställning

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Du kan skapa ett kundkonto på vår hemsida för att underlätta beställningsprocessen. Med det här kontot kan du göra beställningsprocessen effektivare för dig genom att automatisera införandet av leveransdata och hantera dina beställningar. För detta ändamål erbjuder vi dig en registreringsprocess där du ger oss följande uppgifter:

Förnamn*
Efternamn*
företag
E-postadress*
Adress*
Stad*
Postnummer *
Land*
telefon
fax
Lösenord*
Bekräfta lösenord*
Betalningsinformation

Om du redan är en registrerad kund begärs endast följande uppgifter för faktureringsadressen under beställningsprocessen:

Förnamn*
Efternamn*
företag
Adress*
Stad*
Postnummer *
Land*
telefon
fax
Betalningsinformation

Om du vill skicka beställningen till en annan adress än faktureringsadressen, kommer även följande uppgifter för leveransadressen att beställas:

Förnamn*
Efternamn*
företag
Adress*
Stad*
Postnummer *
Land*
telefon
fax

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för att förbereda och/eller verkställa ett avtalsförhållande är artikel 6.1. b) EU-GDPR.

3. Syftet med databehandling

Behandlingen av personuppgifter under registreringsprocessen är syftet med kundkontot, med vilket du enkelt kan hantera dina beställningar och dina kontraktsdata.
Behandlingen av personuppgifter i samband med ordern är utförandet av ordern, betalningen, leveransen av produkten och eventuella klagomål samt underhåll och underhåll av kundrelationen.

4. Varaktighet för lagring

Dina personuppgifter kommer att raderas om du ger oss order att radera ditt kundkonto. Detta gäller inte om uppgifterna omfattas av ytterligare lagstadgade lagringsskyldigheter (till exempel 10 år efter AO, 6 år enligt HGB). I detta fall kommer bearbetningen att begränsas till dess att retentionstiden löper ut.

5. Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna behandlas av följande tekniska tjänsteleverantör på grundval av ett kontraktsbehandlingsavtal Art. 28 (2) (4) EU-GDPR-processer:

Inte tillämpbar

IX. Behandling av personuppgifter vid slutförandet av en order som gäst (utan att skapa ett kundkonto)

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

På vår hemsida finns en webbshopsfunktion som gör att du kan beställa våra produkter online.
Här kan du initiera orderingång av produkter i vår butik, som vi sedan levererar till dig som en del av vår fraktprocess.

Du kan använda butiksfunktionerna som gäst eller som registrerad kund efter att ha skapat ett kundkonto.

För upprättande av ett kundkonto är den information som anges ovan under VII.

Om du vill placera beställningen som gäst debiterar vi:

Förnamn*
Efternamn*
företag
E-postadress*
Adress*
Stad*
Postnummer *
Land*
telefon
fax
Betalningsinformation

Om du vill skicka beställningen till en annan adress än faktureringsadressen, kommer även följande uppgifter för leveransadressen att beställas:

Förnamn*
Efternamn*
företag
Adress*
Stad*
Postnummer *
Land*
telefon
fax

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för att förbereda och/eller verkställa ett avtalsförhållande är artikel 6.1. b) EU-GDPR.

3. Syftet med databehandling

Behandlingen av personuppgifter i samband med ordern är utförandet av ordern, betalningen, leveransen av produkten och eventuella klagomål samt underhåll och underhåll av kundrelationen.

4. Varaktighet för lagring

Uppgifterna raderas inom 6 månader efter att de inte längre är nödvändiga för att uppnå syftet med deras insamling eller omfattas av ytterligare lagstadgade lagringsskyldigheter (t ex 10 år efter AO, 6 år enligt HGB). I detta fall kommer bearbetningen att begränsas till dess att retentionstiden löper ut.

5. Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna behandlas av följande tekniska tjänsteleverantör på grundval av ett kontraktsbehandlingsavtal Konst. 28 (2) (4) EU-GDPR-processer:

Inte tillämpbar

Uppgifterna kommer att behandlas av följande leverantör av sändningstjänster på grundval av ett orderbehandlingsavtal enligt Art. 28 (2) (4) EU-GDPR-processer:

DHL Paket GmbH
Lane 10
53113 Bonn

Uppgifterna behandlas av följande leverantörer av betalningstjänster:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

EVO Payments International GmbH
Elsa-Brändström-Straße 10-12
50668 Köln

X. Nyhetsbrev

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Vi erbjuder ett nyhetsbrev med kampanjinformation för våra kunder och intresserade parter. Om du anmäler dig till vår nyhetsbrevtjänst använder du dubbelklickningsrutinen för att verifiera din registrering.
Här anmäler du dig via nyhetsbrevet och får ett e-mail med en länk efter att du tryckt på inloggningsknappen, som du kan trycka för att bekräfta och avsluta nyhetsbrevregistreringsprocessen. Om du trycker på denna bekräftelse länk får du regelbundna utskick med innehållet som beskrivs specifikt när du anmäler dig till nyhetsbrevet. Denna registreringsprocess är också processen för att få ditt konkurrensbevis att skicka nyhetsbrevet enligt UWG: s mening. Du kan återkalla detta konkurrensutsatta samtycke när som helst med verkan för framtiden genom att trycka på avregistrera-länken i varje nyhetsbrev.

Vårt nyhetsbrev innehåller information om våra erbjudanden, tjänster och oss.

Vi registrerar varje registrering för vårt nyhetsbrev, så att vi kan bevisa registreringen i enlighet med lagstadgade krav.
Inloggnings- och bekräftelsestiden samt din IP-adress sparas.

Samtidigt kommer dina data också att loggas och sparas hos vår fraktleverantör.

För att anmäla till vårt nyhetsbrev är det tillräckligt om du anger din e-postadress i registreringsformuläret. Vi ber dig dock att ge oss ett namn så att vi personligen kan adressera dig i nyhetsbrevet.

För juridiskt kompatibel administration av ditt samtycke behandlas de data som skickas av dig under registreringen i vårt CRM-system.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet är Art. 6 para. 1 lit. f) EU-GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling och loggning av ansökningsförfarandet är Art. 6 para. 1 lit. f) EU-GDPR.

3. Syftet med databehandling

Syftet med databehandling är enbart att skicka ut vårt nyhetsbrev och att dokumentera din registrering på ett lagligt säkert sätt samt att upprätthålla kundrelationen.

4. Legitimt intresse

Vårt legitima intresse ligger i det kund- och användarvänliga annonseringsmetoden för direktreklam (skäl 47 i EU-GDPR) och registreringsprocessens lagligt överensstämmande loggning.

5. Varaktighet för lagring

De uppgifter som du lämnar när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer att raderas av oss senast 6 månader efter att du har avregistrerat nyhetsbrevet.

6. Mottagare av personuppgifter

Sendinblue S.a.r.l
55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris

Vår sändningsleverantör arbetar för oss på uppdrag av och på grundval av ett kontraktsbehandlingsavtal enligt Art. 28 para. 2, 4 EU-GDPR.
Vår fraktleverantör kommer inte använda din information för att skriva till dig.

XI. Behandling av personuppgifter via e-post

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

För begäran via e-post, kommer personuppgifter att behandlas beroende på innehållet i ditt e-postmeddelande:

Detta är i vilket fall som helst din e-postadress, datum och tid samt innehållet i meddelandet. För, beroende på innehållet i ditt e-postmeddelande, bearbetas till exempel följande personuppgifter:

Förnamn
Efternamn
telefonnummer

Uppgifterna kommer endast att användas för behandling av samtalet och/eller prestationen och/eller inledandet av ett avtalsförhållande.

2. Rättslig grund för databehandling

På grundval av användarens uttryckliga förfrågan via e-post är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna Art. 6 para. 1 lit. f) EU-GDPR. Om upprättandet av kontakt via e-post också syftar till att ingå och/eller genomföra ett kontrakt, är ytterligare rättslig grund för bearbetningen Art. 6 para. 1 lit. b) EU-GDPR.

3. Syftet med databehandling

Behandlingen av personuppgifter via din e-postförfrågan är enbart för att kontakta kunden och informera kunden om informationen till kunden.
Syftet kan också vara initiering och/eller prestanda av ett avtalsförhållande, beroende på avsikt och innehåll i din begäran.

4. Legitimt intresse

Det legitima intresset för databehandling ligger i möjligheten att behandla din förfrågan och att kunna svara på dig enligt din förfrågan. Den insamlade data kommer att behandlas på grundval av en begäran från dig. Denna behandling är också i ditt intresse att svara på din förfrågan som du förväntar dig.

5. Varaktighet för lagring

Uppgifterna raderas inom 6 månader efter att de inte längre är nödvändiga för att uppnå syftet med deras insamling eller omfattas av ytterligare lagstadgade lagringsskyldigheter (t ex 10 år efter AO, 6 år enligt HGB). För ditt e-postmeddelande är detta fallet när konversationen med användaren slutar.
I det här fallet avslutas samtalet när det framgår av omständigheterna att relevanta fakta slutligen har klarats.

XII. Behandling av personuppgifter via telefon

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

För telefonförfrågningar, beroende på samtalets innehåll, behandlas personuppgifter:

Det kan också innehålla följande personuppgifter, beroende på vilken information du lämnar under samtalet:

Förnamn
Efternamn
telefonnummer
kundnummer
betalningsdata
kontraktsuppgifter

Uppgifterna kommer endast att användas för behandling av samtalet och/eller prestationen och/eller inledandet av ett avtalsförhållande.

2. Rättslig grund för databehandling

På grundval av användarens uttryckliga förfrågan via telefon är den rättsliga grunden för behandling av uppgifter Art. 6 para. 1 lit. f) EU-GDPR. Om kontakt via telefon också syftar till att ingå och/eller genomföra ett kontrakt, är ytterligare rättslig grund för bearbetning Art. 6 para. 1 lit. b) EU-GDPR.

3. Syftet med databehandling

Behandlingen av personuppgifter per telefon är enbart för att upprätta kontakt och möjliggöra för kunden att informera kunden på kundens initiativ.
Beroende på avsikt och innehåll i din förfrågan kan syftet också vara initiering och/eller genomförandet av ett avtalsförhållande samt upprätthållandet av kundrelationen.

4. Legitimt intresse

Det legitima intresset för databehandling ligger i möjligheten att behandla din förfrågan och att kunna svara på dig enligt din förfrågan. Den insamlade data kommer att behandlas på grundval av en begäran från dig. Denna behandling är också i ditt intresse att svara på din förfrågan som du förväntar dig.

5. Varaktighet för lagring

Uppgifterna raderas inom 6 månader efter att de inte längre är nödvändiga för att uppnå syftet med deras insamling eller omfattas av ytterligare lagstadgade lagringsskyldigheter (t ex 10 år efter AO, 6 år enligt HGB). För ditt e-postmeddelande är detta fallet när konversationen med användaren slutar.
I det här fallet avslutas samtalet när det framgår av omständigheterna att relevanta fakta slutligen har klarats.

XIII. Behandling av personuppgifter via fax

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

För begäran via fax behandlas personuppgifter, beroende på innehållet i ditt meddelande:

Detta är i alla fall ditt faxnummer, datum och tid samt innehållet i meddelandet. Dessutom, beroende på innehållet i ditt meddelande, t.ex. Följande personuppgifter behandlas:

Förnamn
Efternamn
telefonnummer
kundnummer
betalningsdata
kontraktsuppgifter

Uppgifterna kommer endast att användas för behandling av samtalet och/eller prestationen och/eller inledandet av ett avtalsförhållande.

2. Rättslig grund för databehandling

På grund av användarens uttryckliga begäran via fax är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna Art. 6 para. 1 lit. f) EU-GDPR. Om upprättandet av kontakt via fax också syftar till att ingå och/eller genomföra ett kontrakt, är ytterligare rättslig grund för bearbetningen Art. 6 para. 1 lit. b) EU-GDPR.

3. Syftet med databehandling

Behandlingen av personuppgifter om din förfrågan via fax är enbart för att kontakta kunden och informera kunden om den informativa inställningen av kunden.
Syftet kan också vara initiering och/eller prestanda av ett avtalsförhållande, beroende på avsikt och innehåll i din begäran.

4. Legitimt intresse

Det legitima intresset för databehandling ligger i möjligheten att behandla din förfrågan och att kunna svara på dig enligt din förfrågan. Den insamlade data kommer att behandlas på grundval av en begäran från dig. Denna behandling är också i ditt intresse att svara på din förfrågan som du förväntar dig.

5. Varaktighet för lagring

Uppgifterna raderas inom 6 månader efter att de inte längre är nödvändiga för att uppnå syftet med deras insamling eller omfattas av ytterligare lagstadgade lagringsskyldigheter (t ex 10 år efter AO, 6 år enligt HGB). För faxförfrågan är detta fallet när respektive konversation med användaren är avslutad.
I det här fallet avslutas samtalet när det framgår av omständigheterna att relevanta fakta slutligen har klarats.

XIV. Den berörda personens rättigheter

Om personuppgifter behandlas av dig är du den registrerade i den mening som avses i Allmänna databeskyddsförordningen. Därför har du följande rättigheter till den ansvarige personen.

För att utöva dina rättigheter gentemot oss som ansvarig person, kontakta oss på följande e-postadress: dsb@butterfly.tt

1. Rätt till information – Art. 15 EU-GDPR

Du har rätt att be personen ansvarig för att bekräfta att du behandlar personuppgifter i fråga.

Om sådan behandling är tillgänglig har du rätt till information om sådana personuppgifter och följande information:

• Syftet med vilka personuppgifterna behandlas
• De kategorier av personuppgifter som behandlas
• Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller fortfarande är avslöjade.
• Om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att bestämma varaktigheten för lagringen.
• Rätten att rätta till eller radera personuppgifter om dig, en rätt att begränsa processkontrollens behandling eller en rätt att göra invändningar mot sådan behandling.
• Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.
• All tillgänglig information om uppgifternas ursprung, om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade
• Förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om den aktuella logiken och konsekvenserna och avsedda effekterna av sådan behandling på den berörda parten.

Dessutom har du rätt att begära information om huruvida din personliga information rör ett tredjeland eller en internationell organisation. I detta sammanhang kan du också begära lämpliga garantier i enlighet med. Art. 46 DS-BER i samband med överföring av information.

2. Rätt till rättelse – Art. 16 DS-BER

Du har rätt till omedelbar korrigering och / eller slutförande av uppgifterna om dig, förutsatt att de personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga.

3. Rätt till avbokning – Art. 17 DS-BER

Raderingskrav:

Du har rätt att kräva omedelbar radering av dina personuppgifter när som helst, förutsatt att en av följande anledningar är uppfyllda:

• Personuppgifterna om dig är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades eller på annat sätt behandlades.
• Du har återkallat ditt samtycke till bearbetningen i enlighet med. Konst. 6 para. 1 lit. a) eller art. 9 para. 2 lit. a) baserat på DS-BER och det finns ingen annan rättslig grund för bearbetning
• I enlighet med Art. 21 (1), har du lämnat in en invändning mot bearbetningen och det finns inga berättigade skäl till behandlingen, eller du har invänt mot behandlingen enligt Art. 21 (2) EU-GDPR;
• De personuppgifter som gäller dig har behandlats olagligen.
• Radering av personuppgifter som gäller dig är skyldig att uppfylla en lagstadgad skyldighet enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning som den registeransvarige är föremål för.
• De personuppgifter som rör dig har samlats i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8.1 i GDPR.

undantag:
Det finns ingen rätt att radera om behandling krävs:

att utöva rätten till yttrandefrihet och information
att uppfylla en lagstadgad skyldighet enligt unionsrätten eller de medlemsstater som den registeransvarige är föremål för eller utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller vid utövande av offentlig myndighet som har tilldelats den registeransvarige;
av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet som avses i artikel 9.2 h och i och artikel 9.3.
för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89
1 § i GDPR, i den utsträckning som den lag som avses i led a sannolikt kommer att göra omöjlig eller allvarlig inverkan på uppnåendet av målen för behandlingen, eller
att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

4. Rätt till begränsning av bearbetning – Artikel 18 i GDPR

Du har rätt att begära begränsning av dina personuppgifter enligt följande villkor:

• Om du bestrider noggrannheten i din personliga information under en tidsperiod som gör det möjligt för controllern att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
• Om behandlingen är olaglig och du vägrar att radera personuppgifterna och istället begära begränsning av användningen av personuppgifterna.
• Om den registeransvarige inte längre behöver personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara juridiska påståenden, eller
• om du motsätter dig bearbetningen enligt art. 21 para. 1 EU-GDPR och det är ännu inte säkert om de ansvariga personens berättigade skäl uppväger dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifter om dig har begränsats kan dessa uppgifter endast användas, med undantag för lagring, för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav eller skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller behandlas för orsaker till ett viktigt allmänintresse för unionen eller en medlemsstat.

Om begränsningen av behandlingen har begränsats på grund av ovanstående villkor kommer du att bli underrättad av den ansvarige innan begränsningen upphävs.

5. Rätt till information – Art. 19 DS-BER

Om du har anspråk på någon av dina rättigheter att rätta till, radera eller begränsa behandlingen, är vi skyldiga att meddela alla mottagare av de personuppgifter du har lämnat om korrigering, radering eller begränsning av behandling, om inte detta visar sig vara omöjligt eller involverat en oproportionerlig ansträngning.

Dessutom har du rätt att bli informerad om dessa mottagare.

6. Rätt till dataöverföring – Art. 20 DS-BER

Du har rätt att få personligt identifierbar information om dig som lämnats till Ansvarig i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra denna data till en annan person utan hinder av den person som ansvarar för att lämna personuppgifter, förutsatt att

a) behandlingen i samtycke Art. 6 para. 1 lit. a) EU-GDPR eller Art. 9 para. 2 lit. a) EU-GDPR eller på ett kontrakt i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. b) EU-GDPR är baserat och
b) bearbetningen sker med automatiska medel.

Vid utövandet av denna rätt till dataöverförbarhet har du också rätt att erhålla personuppgifter om att du skickas direkt från en kontroller till en annan part, så långt det är tekniskt genomförbart.

7. Rätten till invändning – Art. 21 EU-GDPR

Du har rätt att när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, förhindra att personuppgifter behandlas som rör dig enligt artikel 6.1. e) eller f) EU-GDPR invänder.
Detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser.

Kontrollenheten behandlar inte längre personuppgifterna om dig om han inte kan visa tvingande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen är för påstående, övning eller försvar av rättsliga krav.
Om personuppgifter behandlas för att driva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig i samband med sådan reklam. Detta gäller även för profilering i den utsträckning det är förknippat med sådan direktpost.

Om du motsätter sig bearbetning för direktmarknadsföring, kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

Oavsett direktiv 2002/58/EG har du möjlighet att, i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, utöva din rätt att välja bort genom automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

8. Rätt att återkalla samtyckedeklarationen för dataskydd

Du har rätt att dra tillbaka din dataskyddsdeklaration när som helst. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.

9. Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet – Art. 77 DS-BER

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder, har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där det är hemvist, arbetsort eller plats för påstådd överträdelse om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot allmänna databeskyddsförordningen.

Den tillsynsmyndighet som du klagar på måste informera dig som klagande om status och resultat av klagomålet, inklusive möjligheten till ett rättsmedel enligt art. 78 DS-BER.

Dessa sekretessmeddelanden uppdateras med jämna mellanrum.