Hadraw SR

Hadraw SR

När man talar om Butterflystommar är det ofta Zhang Jike- eller Timo Boll-serierna man syftar på: specialtillverkade stommar med särskilda fibrer som Arylate-Carbon eller ZL-Carbonutsmyckade ”huvuden” och färgrik design på handtagen

Men saker och ting förändras, och Butterfly tänker numera i nya banor – startskottet var introduktionen av den nya Butterflyloggan vid VM i Tokyo 2014. En annan milstolpe har uppnåtts i och med framtagandet av HADRAW-stommarna, gjorda i vackert naturträ.

HADRAW design – ”enkel, naturlig skönhet”

Butterflys designschef Tsuyoshi YAMAZAKI säger apropå designfilosofin för HADRAW-serien:

Tsuyoshi YAMAZAKI

Tsuyoshi YAMAZAKI

„I 67 år har Butterfly skapat stommar av yppersta kvalitet. Detta står ställt utom allt tvivel, men är viktigt att påpeka.”

Enkelheten står i centrum för Butterflys nya arbetssätt, vilket framgår av den nya HADRAW-serien – en kollektion stommar gjorda av enkelt naturträ. Detta påverkar inte endast stommen, utan även paketeringens design, efter sedvanlig japansk praxis. Yamazaki drar sig till minnes:

„Utvecklingen av endast paketeringen pågick i över ett år. Detta demonstrerar vår hängivenhet och arbetsvilja.”

Hadraw_hologram_magenta

Hologram

En viktig detalj är den fluorescerande genomskinliga linsen på baksidan av handtaget, vars färg skiljer sig åt från modell till modell.

HADRAW – framtagen för de mest ambitiösa

Vårt huvudmål är alltid att skapa stommar som hjälper en spelare att nå max av sin potential. Detta gäller såväl proffs som amatörer. Butterfly sysslar inte med leksaksproduktion, utan snarare högkvalitetsprodukter för ambitiösa bordtennisspelare i alla åldrar.”

Hadraw_Package-Design

Unikhet måste skyddas, så samtliga paket och stommar har en särskild produktionskod.

(Butterflys anm: Om du vill vara säker på att du har köpt en originalprodukt från någon annan än en Butterflypartner kan du kontrollera dessa identifikationsnummer på stommen och paketet och skicka oss ett mail på info@butterfly.tt Vi bekräftar gladeligen äktheten på din produkt.)

HADRAW — med Wenge-träets kraft

Wenge-trä är hårt, men samtidigt elastiskt och har fantastisk katapulteffekt som är sällsynt hos naturträ. Det utgör ytterfanéren på SR- och VR-modellerna i HADRAW-serien.

Hadraw blades shakehand

Kazuma KANAI från Butterflys forsknings- & utvecklingsteam är mer än övertygad om fördelarna med naturträ i allmänhet, och Wenge i synnerhet:

„Efter långt sökande och många tester bestämde vi oss för Wenge-fanér, inte bara för dess fördelar i spelet, utan också tack vare den vackra färgen och högklassiga haptiska effekt.”

 

Kanai angående handtaget:

Kazuma KANAI

Kazuma KANAI

”Stommens ‘huvud’ och handtag är båda gjorda av naturträ, vilket ger dem en minsta gemensam nämnare. Detta kan man känna, även om handtaget inte har någon direkt effekt på stommens egenskaper.

Att utveckla handtaget innebar stora ansträngningar, även om det kan tyckas vara en enkel detalj. Vi har lagt särskilt fokus på den haptiska effekten. Materialet i handtaget är ‘renare’ än något vi har använt förut. Det passar perfekt i handen och känns fantastiskt.”

 

HADRAW — vad betyder namnen och modellnumren?

HADRAW är inte den första kollektionen stommar som görs av naturligt trä. Populära stommar, såsom ”Korbel” eller ”SK7” bör ses som föregångare. Intresset för dessa produkter ökar, bland annat för att stommar med specialfibrer finns tillgängliga i stora volymer.

Hadraw VR

Hadraw VR

HADRAW-serien är galjonsfiguren för en ny generation stommar i ”helträ”. Namnet är en kombination av ”HAD”, förkortningen av det engelska ordet ”Head” (som uttalas ”haddo” på japanska) och ordet ”RAW”, som betyder rå, oraffinerat och rått trä taget från den mest känsliga delen av ett träd: kronan.

Bokstaven ”R” i HADRAW VR- och SR-modellerna står för ordet ”Revolution”. I dessa modeller används för första gången specialträet Wenge.

Hadraw VK

Hadraw VK

”S” är den första bokstaven i ordet ”sju”, vilket indikerar att stommen har sju fanér.

Följaktligen står ”V” för den romerska siffran fem, vilket antyder en stomme med fem fanér, emedan ”K” påskiner att stommen sett till känsla påminner om den populära ”Korbel-serien”.

 

Mer kraft – framförallt i allroundspelet

Hadraw SR

Hadraw SR

En stomme bestående av enbart träfanér är ett viktigt alternativ för många spelare, eftersom det kokar ner konceptet om en stomme till dessa absoluta grundnivå, vilket var en ledstjärna vid framtagandet av serien.

Modellerna ”SR” och ”VR” var avsiktliga steg framåt, medan ”SK”. och ”VK”-stommarna representerar ”klassikerna”, bevarandes de mest basala och fundamentala egenskaperna hos en stomme.

HADRAW SK, med sin nya design, har lager av fanér som påminner om „SK7 Tactis” -stommen och VK är väldigt snarlik den populära „Korbel Speed”, båda stommar med en mycket moderna sammansättningar

Hadraw SK

Hadraw SK

Eftersom SK är en stomme med sju fanér, men samtidigt med en mjukare känsla och lägre vibrationsegenskaper jämfört med SR, är den lättspelad och särskilt lämpad för allroundspel.

HADRAW VK betonar istället egenskaperna hos Korbel Speed-stommen, men är något mjukare än HADRAW VR, och med en lägre reaktivitet, vilket ger VK  en unik position bland stommarna.

När bordtennisvärlden byter ut celluloid mot plast i bollen ökar även efterfrågan på stommar med högre reaktivitet. HADRAW SR och VR riktar sig framför allt till spelare som vill ha mer kraft i en stomme av helträ. Här är de främsta modellerna i en översikt:

 

hadraw balde series

Video – klicka för att kolla

 

HADRAW — med stor variation

Yusuke IWASE

Yusuke IWASE

I HADRAW-serien ingår en uppsjö av olika stommar, inklusive japanska pennskaftsversioner kombinerat med en frisk och naturlig design, som lämpar sig bäst för spelare som föredrar stommar med fem och sju fanér.

Yusuke IWASE från Butterflys forsknings- och utvecklingsteam förklarar vilka HADRAWs främsta egenskaper är:

„Vi lägger inte bara stommarna i handen på spelarna för att göra dem bättre. Att göra det är endast vår plikt. Därutöver vill vi att spelarna – såväl proffs som amatörer – ska kunna känna att deras spel förbättras i de kritiska lägena. Endast då har vi lyckats skapa en produkt som stämmer överens med Butterflys filosofi.”

Exakta mått skapar exakta värden för stommarna

Mitsuru HAYASE

Mitsuru HAYASE

År 2015 introducerade Butterfly kriterierna ”reaktivitet” samt ”vibration” som ett sätt att kvantifiera en stommes egenskaper.

Något som vid en första anblick kan tyckas vara en mindre ändring är egentligen en omfattande filosofisk kursändring.

Hitintills har stommar karakteriserats av ett ”fart”-värde uppdelat i fem kategorier (från All- till OFF+) och känslan skulle passa in i en av tre kategorier: mjuk, medium eller hård.

Korbel-stommen med fem fanér beskrevs till exempel som ”mediumsnabb” med en ”mjuk” känsla. Dessa värden bestämdes efter tester och feedback från professionella spelare.

Vibrationswert

Vibrationsvärde

Mitsuru HAYASE, expert inom grundforskning, började förbättra detta system för tre år sedan:

Framsteg i digital mätteknologi tillåter oss att använda mer exakta siffror och värden för att beskriva stommarna. Under de senaste tre åren har vi kunnat analysera och kvantifiera denna data.

Följaktligen ville vi uppdatera det ”subjektiva” måttet på ”känsla” som vi fick ta del av via proffsens feedback och använda ett värde som kan ledas i bevis och återskapas metodiskt. Detta kommer att hjälpa kunder att informera sig själva om en Butterfly-stommes egenskaper, och vi har sett till att samtliga stommar nu är anpassade efter dessa värden”.

Reaktionswert

Reaktionsvärde

Medan ”reaktivitet” mäter bollens hastighet efter att den har studsat på racket rakt uppifrån, mäter ”vibration” det antal (eller den frekvens) ”vibrationer” som stommen skapar i handen på spelaren. Ju högre hastighet bollen har när den studsar på stommen, desto högre reaktivitet. Ju fler ”rotationer” stommen skapar, desto högre vibration. Ett högre antal rotationer innebär att stommen blir svårare att kontrollera, eftersom man inte känner träffen på samma sätt.

Å andra sidan finns det spelare som sätter stort värde på hög vibration, utan att det går ut över deras kontroll. Båda siktar på att informera en spelare om vilka egenskaper de kan vänta sig från varje Butterfly-stomme – och stötta dem i valet av en viss produkt. Detta kommer att hjälpa spelare mer än den subjektiva ranking av hastighet och känsla, som således har bytts ut.

Denna inovation betyder mer än endast tillägget av nya siffror, menar HAYASE:

De förbättrade och mer precisa måtten ökar också effektiviteten i vår strävan att skapa och utveckla nya stommar, samt vår förmåga att analysera framgången och populariteten hos tidigare stommar.”

 

(Anpassad från japanska orginalet av Frank Völler, engelsk anpassning av Sebastian Hallen och översatt till svenska av Magnus Mallander)

Om författaren

Manabu

Manabu Nakagawa är en utgivare av "table tennis report", magasinet startades av Hikosuke Tamasu (grundare av Tamasu Co.) och har en väl etablerad tradition på 60 år. Manubu har varit redaktör i 25 år, och reser över hela jorden för att bevaka tävlingar som t.ex. Olympiska Spelen och VM, där han tar hand om en mängd olika aspekter bland annat; mediebevakning, fotografering och att kommentera teknik utöver att utföra intervjuer.

Relaterade artiklar