Butterfly skapar stommar gjorda av specialmaterial på löpande band. Men hur gick det till när de såg dagens ljus? Hur mycket efterforskning ligger bakom framställningen av sådana stommar? Butterflys forsknings- och utvecklingsteam berättar här den spännande historien bakom stommarna som förverkligar spelarnas största drömmar.

Del ett av vår berättelse kretsar kring skapandet av plywood-stommar och utvecklingen av specialmaterial.
fertigung_4

De första darrande stegen

Yusuke Iwase från Butterflys forsknings- och utvecklingsteam berättar om framställningen och förädlingen av stommar i forna dagar: ”Stommarnas material brukade vara enskiktat trä (används än idag för produktion av vissa pennfattnings-stommar). I jakten på bättre kvalitet och spelegenskaper så föll valet på plywood. Vi valde löpande bättre och bättre material, och fortsatte målmedvetet våra efterforskningar för att kunna framställa material av högsta kvalitet som var bra nog för världens bästa spelare”.

Huvudmålet var det ett axiom forskningsteamet arbetade efter: ”Att få mer kraft i bollen”.

Carbon-eran – mer kraft

De första stegen i den riktningen togs när man bytte från enskiktat trä till plywood, och då fick mer studs i bollen. Med ännu mer kraft som hägrande ambition vände teamet sin uppmärksamhet mot ett fibröst material som kallades ”Carbon”. (Sv. ung. ”kolfiber”, övers. anm).  Notera att ”studs” avser höjden på en boll som studsar på racket. Ju högre studs, desto snabbare stomme, vid träff rakt på.

7120

Butterfly TAMCA Gergely

ITTF-reglerna stipulerar att ”85% av stommens tjocklek ska vara av naturligt trä, ett vidfäst lager inuti stommen får förstärkas med fibröst material som kolfiber, glassfiber eller komprimerat papper”. Med de reglerna i åtanke började teamet experimentera med ett kolfibertrådigt material mellan trälagren.

Structure of Carbon fiber

Kolfiberstrukturen

Kolfiber används inom många fält som ett lätt och starkt material, men vid denna tid var dess spridning begränsad. Forskningsteamet var särskilt intresserat av kolfiber på grund av dess egenskaper: det var lätt, starkt och gav stommen en hög studs, vilket till punkt och pricka mötte kraven på att ge bollen mer kraft. Butterfly släppte sin första TAMCA 5000-stomme (kolfibermaterial) i april 1978.

Priset för dessa stommar var tre till fyra gånger högre än för konventionella stommar, vilket initialt begränsade dess användning bland spelare, men dess egenskaper tilldrog sig uppmärksamhet på grund av dess överlägsna prestanda. De första stommarna i Gergely- och Schlager-serien släpptes, och med dem uppstod ett ordspråk bland spelare:

”Du bör välja Carbon om du vill få mer fart i bollen”.

TAMCA 5000 är än idag ett populärt material som används vid framställning av stommar såsom den kraftfulla Garaydia 5000, Primorac Carbon och Zhang Jike 5000.

 butterfly_blade_technology_Tamca5000_logo

 

Stommar med TAMCA 5000-fiber har också förbättrad stabilitet. De är ofta snabba, direkta och precisa med en hårdare känsla.

Gör om, gör rätt i 14 år

Efter Carbonstommarnas segertåg hade forsknings- och utvecklingsteamet det kämpigt med att ta nästa steg i utvecklingen av stommar med specialmaterial – det var svårt att hitta ett lager som hade en bra effekt på en bordtennisstomme. Iwase blickar tillbaka och erinrar sig:

”Jag hörde att teamet ansträngde sig för att hitta ett lämpligt material, men förgäves. De genomförde experiment på alla tänkbara material, inklusive sådana som på förhand betraktades som omöjliga, men de lyckades inte hitta något som erbjöd spelarna den prestanda de efterlyste. De fick göra om och försöka göra rätt många gånger innan de hittade ett nytt material att fokusera på.

Och så kom ”Arylat”

Arlyate Structure

Arlyatstruktur

”Arylat” hade en mjukare känsla än något annat fibröst material som Butterfly testat, och dess vikt var endast tre fjärdedelar av vanligt kolfiber. Höga förhoppningar sattes till Arylat första gången det applicerades på en bordtennisstomme. Det mest utmärkande draget för Arylatstommar är chock- och vibrationsabsorbering, vilket möjliggjorde en mjuk ”touch” såväl som hög användarvänlighet. KEYSHOT släpptes som den första Arylatstommen i november 1991, en stomme med nytt material – efter 14 års mödosam forskning.

Arylat används i stommar än idag, till exempel i den framgångsrika Innerforce AL-stommen. Det förser stommen med en mjuk känsla, med reducerad vibration och kontrollerad träff.

1993 – att kombinera två klassiker

 

butterfly_blade_technology_arylatecarbon_structure

Arylate-Carbon-struktur

Nästa steg i utvecklingen var ”arylat-carbon”, framställt med hjälp av en sammanvävning av Arylat och kolfiber för att kombinera båda ämnenas spelegenskaper. Arylat-Carbon är ett unikt material från Butterfly, med såväl Arylatets mjuka känsla som Carbonstommarnas studs, vilket möjliggör spel på hög nivå i alla avseenden. År 1993 släpptes VISCARIA, en stomme som med ens blev väldigt populär och utgör grunden för hyllade stommar som Timo Boll ALC och Timo Boll Spirit.

Butterfly Viscaria

Butterfly Viscaria

butterfly_blade_technology_arylate-carbon_logo

 

Upprepade utprövningar av Butterflyspelare i världstoppen hade en avgörande betydelse för utvecklingen av Arylat-Carbonstommar. Forskningsteamet anser att spelarnas egna åsikter och känslor är nyckelinformation för att kunna förse dem med bra material. Försöksslag görs regelbundet för att framställa ny utrustning idag. VISCARIA fick stort genomslag och användes av Timo Boll (Tyskland) samt Michael Maze (Danmark) från det att den släpptes och gjorde mycket för att höja värdet på stommar med specialmaterial. Den medförde ett paradigmskifte i hur stommar efterforskades och producerades.

Från ULC till ZLC

TAMCA ULCs tillblivelse, i Arylat-Carbons efterdyningar, öppnade upp nya dörrar. ULC var 18% lättare jämfört med TAMCA Carbon och passade en specifik spelare allra bäst: Kalinikos Kreanga.

butterfly_blade_technology_zlfiber_logo      Iwase avslöjar att Butterfly hade ett annat genombrott i görningen samtidigt:

Structure of ZL-Fiber

ZL-Fiber-struktur

”Faktum är att vi hade börjat utveckla ZL-fiber samtidigt, men börjat använda det först senare. Vi siktade på att få ännu bättre kvalitet och möta efterfrågan från spelare som använde ZL-fiber”

Amultart - the original ZL-Carbon blade

Amultart – den första ZL-Carbon-stommen

Iwase förklarar ZL-fiber och ZL-Carbons egenskaper, som sedermera togs i bruk genom en kombination av ZL-fiber och TAMCA ULC: ”ZL-fiber som material liknar Arylat, men väger mindre och har bättre studs. Därutöver har det högst topp-studs och är det lättaste av alla organiska fiber. ‘ZL-Carbon’ kom till genom att vi vävde samman ZL- och TAMCA ULC-fiber, vilket gav ännu högre studs. Genom att framgångsrikt kombinera dessa två material fick vi en bättre stomme”. Ett genombrott.

Butterfly-unika stommar som använder sig av denna teknik är PHOTINO och AMULTART som släpptes 2007. ZL-Carbon drog till sig uppmärksamhet inte bara i bordtenniskretsar, utan i snart sagt hela världen, som ett unikt material framtaget och producerat av Butterfly. ZL-Carbon-stommar väger lite, är snabba i spelet och har en känsla dylik många trästommar. Många spelare använder dem regelbundet.

Zhang Yining och Innerforce layer-serien

Butterflystommar brukade delas in i två kategorier: stommar med specialmaterial och stommar av rent trä, där de förra hade bättre studs och de senare var mer kontrollorienterade. Vissa spelare avstod från stommar med specialmaterial för att bibehålla den känsla som rena trästommar gav dem.

Zhang Yining var en Butterfly-spelare som vann en mängd internationella titlar, däribland VM- och OS-guld. Hon var överlägsen under sin tid, men började grubbla över sitt material efter att ha förlorat i VM 2007: Hon ville få mer kraft av sin stomme. Vid den här tiden använde hon en trästomme med fem fanér sedan länge, men blev rekommenderad av forsknings- och utvecklingsteamet en ”Inner Blade”-stomme som alltjämt befann sig i utvecklingsstadiet.

Innerforce-Layer ZLC

Innerforce-Layer ZLC

Dessa stommar framställdes genom att placera specialfibrerna vid stommens ”kärna”, istället för att ha dem nära det översta lagret. Genom att göra så fick man stommen att generera mer kraft, samtidigt som den typiska känslan av en trästomme kvarblev. Iwase drar sig till minnes sin korrespondens med Zhang Yining:

”Hon efterlyste en stomme som gav mer kraft i tredje- och fjärdeattacken, som kunde vinna ett poäng utan att tappa känslan av en trästomme på vägen. Vi försåg henne med en ”Inner-Fiber”-stomme med ZL-kolfiber för att uppnå detta och för att passa hennes spel”

Med denna stomme i handen blev Zhang Yining olympisk mästare (2008) och världsmästare (2009). Hennes framgångar bevisade att utveckling av stommar med fokus på att passa enskilda spelares behov, och att värdesätta deras åsikter och funderingar, var rätt väg att gå för Butterfly.

Senaste steget: Super ZL-Carbon
Butterfly fortsatte på den inslagna vägen, och kom härnäst med ”Super ZL-Carbon”. Jun Mizutani Super ZLC släpptes i juli 2014, efter Zhang Jike Super ZLC. Men vad är Super ZLC, och vad gör det?

UnbenanntIwase förklarar de olika utvecklingsfaserna:

butterfly_blade_technology_superZLC_structure

Super ZLC-struktur

 

”Vi testade ‘prestandan’ i flera olika material allteftersom. Vissa av dem hade dylika egenskaper som redan existerande specialmaterial, men var inte tillräckligt bra när de applicerades på våra stommar. Då bestämde vi oss för att, i enlighet med det som blivit praxis, fortsätta försöka förbättra redan existerande material. Det första resultatet av detta är ‘Super ZL-Carbon’, en vidareutveckling av ZL-Carbon. Vi ökade materialets densitet genom att använda mer material med samma fiber. Koncentrationen av fibrerna var 1,8 gånger större än vanliga ZL-Carbon, och fick till följd att stommen blev något tyngre. Förändringen genererade dock såväl högre studs som ett större ”reaktionsfält” jämfört med ZL-Carbon, att betrakta som ett nytt steg i stommarnas evolution”

Mizutani-Jun Super ZLC

Jun Mizutani Super ZLC

Super ZL-Carbon gav högre prestanda än något material dessförinnan. Implementeringen av denna specialfiber föregicks dock av en mängd hinder.

”Det är svårt att väva samman olika fibrer. Super ZL-Carbon är starkt och har en hög densitet, så vi behövde en mer avancerad teknologi för att processa materialet än förr. Faktum är att den nya fibern var så stark att teamet hade svårt att forma det till en stomme. Den högteknologiska skärsågen blev utsliten efter ett par snitt”

Till slut lyckades man kringgå dessa problem, och öppnade därmed upp för Butterfly att fortsätta arbeta efter den devis man haft i över 30 år: Att producera bättre material åt sina spelare.

Ta reda på hur stommarna skräddarsys för individuella spelare, och vad de själva tycker om stommarna, i del två.

 

(Text översatt till svenska av Magnus Mallander)

Om författaren

Seb

Seb has succeeded in living his passion for table tennis. A long-time player, he connected to professional table tennis as commentator for the ITTF, travelling to top events such as World Championships and reporting live from the action. In 2014, Seb became part of the Butterfly Team, working in international Sales and Marketing at Butterfly Europe in Germany.

Relaterade artiklar